511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Informace pro strávníky

Informace pro rodiče žáků


Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Drozdová
Email: jidelna@zszebetin.cz
Tel.: 511 110 834
Číslo účtu školní jídelny: 2977393329/0800

Výběr ze dvou jídel. Oběd vždy zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj (vždy voda + možnost výběru dalších nápojů). Veškeré náležitosti ke stravování mohou rodiče vyřídit v úřední hodiny u vedoucí školní jídelny:
Pondělí 15:00-16:00 hod.

Způsoby odhlášení nebo přihlášení oběda:
1. Telefonicky den předem do 9:30 hod. u vedoucí ŠJ.
2. Online na této webové stránce nejpozději předchozí školní den do 12.00 hod.
3. Dotykový terminál přímo v jídelně školy (určen jen pro žáky školy).

V posledním srpnovém týdnu si mohou rodiče, popřípadě pověřená osoba, vyřídit u vedoucí školní jídelny veškeré náležitosti spojené se stravou: variabilní symbol, čip, změna čísla účtu, přihlašovací údaje do objednávkového systému atd.

Žáci si mohou vyřídit veškeré náležitosti ohledně obědů (např. ztráta nebo zapomenutí čipu) v kanceláři vedoucí školní jídelny, a to:
PO-PÁ 9:40-10:00 hod.

Cena stravného od 01.01.2023:
1.-4. roč. 36 Kč (pokud však žák dovrší ve školním roce 11 let, platí již vyšší částku = 38 Kč). Školní rok je období od 1. 9. do 31.8.
5.-7. roč. 38 Kč (pokud však žák dovrší ve školním roce 14 let, platí již vyšší částku = 40 Kč). Školní rok je období od 1. 9. do 31.8.
8.-9. roč. 40 Kč

Systém placení obědů je kreditní, tzn. že k objednání je třeba mít dostatečnou finanční částku na předplaceném účtu, ze kterého se strhává cena za jídlo.
Kdo má u vedoucí školní jídelny nastavené automatické objednávání obědů, musí mít na účtu dostatečný finanční obnos do 15. dne předchozího měsíce, kdy dochází k hromadnému objednání obědů. Jinak se obědy automaticky neobjednají.
Obědy je možné objednávat nebo odhlašovat i o víkendech a svátcích, kromě oběda na následující školní den. Tzn. první oběd po prázdninách je nutné objednat nebo zrušit ještě před prázdninami.
Kdo má dietní stravování, musí počkat na ohřátí jídla. Ohřívá se jednotlivě.
V případě nemoci žáka lze odebrat oběd za běžnou cenu stravného pouze 1. den nemoci.
Pokud je dítě nemocné a odnáší si jídlo domů, musí být nádoby k tomu vhodné a čisté.
Doba výdeje obědů pro nemocné:
11.00-11.30 hod., při pozdějším příchodu je nutné čekat, neboť má přednost výdej oběda žákům v jídelně. Doba výdeje končí ve 14.00 hod. V dalších dnech lze obědy odebírat za plnou cenu oběda. Je nutné nosit čip.
Na konci školního roku dojde k vyúčtování a vrácení přeplatků.
Čipy jsou se prodávají za 125 Kč.
Pokud je vyhlášený třídní systém, tak je upravena i pracovní doba jídelny.

Dokumenty ke stažení

Přihláška ke stravování
Vnitřní řád školní jídelny
Plné znění vyhlášky 107 o školním stravování

Variabilní symboly jsou platné (stejné) po celou dobu školní docházky.
Všechny dokumenty jsou uloženy ve formátu .pdf.
Pro správné zobrazení je třeba mít nainstalovaný příslušný program, např.: Adobe Acrobat Reader.

Obecně o školním stravování

Problematika školního stravování je v poslední době velice žhavé téma. Pokud i Vás toto téma zajímá, dovolujeme si Vám předložit pár zajímavých informací a odkazů, které se této problematiky týkají.
Věříme, že Vám pomohou se v této nejednoduché oblasti lépe zorientovat.

Co rodiče nevědí o školním stravování.
Změny ve vyhlášce o školním stravování.
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování (platná do 31.1.2015).

Informace pro cizí strávníky

Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Drozdová
Email: jidelna@zszebetin.cz
Tel.: 511 110 834
Číslo účtu školní jídelny: 2977393329/0800

Výběr ze dvou jídel. Oběd vždy zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj.
Každý cizí strávník musí mít dva jídlonosiče, které budou čisté a řádně označené.
Doba výdeje obědů je od 11.00 – 11.30 (kuchyň je otevřená do 14:00, pak se jídlonosič ponechá na vrátnici školy - to platí v případě pozdního vyzvednutí jídlonosiče strávníkem nebo při třídním systému školy).

Způsoby odhlášení nebo přihlášení oběda:
1. Telefonicky den předem do 9:30 hod. u vedoucí ŠJ.
2. Online na této webové stránce nejpozději předchozí školní den do 12.00 hod.

Cena stravného od 01.01.2023:
Cizí strávník (konzumace stravy přímo ve školní jídelně) 93 Kč
Cizí strávník (odnos stravy v jídlonosičích) 88 Kč
Cena obědů zahrnuje: cenu potravin, provozní a věcné náklady.
Strávníci musí odebrat minimálně 8 obědů za měsíc.

Stravné lze hradit:
1. trvalým příkazem
2. složenkou
3. v hotovosti

Platby v hotovosti u ekonomky školy v úředních hodinách:
Pondělí - 15:00-16.00 hod.
Úterý - 8.00-9.00 hod.
Středa - 11.00-11.30 hod.

Systém placení obědů je kreditní, tzn. že k objednání přes internet je třeba mít finanční částku na předplaceném účtu, ze kterého se strhává cena za jídlo. To znamená, že můžete poslat i vyšší částku, nejlépe alespoň 500 Kč. Stravné se může platit zálohou (kredit), nebo přesnou částkou odebraných obědů Změna jídelníčku vyhrazena. Strávníci musí mít dva jídlonosiče, které budou mít popsané svým jménem, aby nedošlo k záměně. Dva z důvodu výměny, jeden si odnesou s jídlem a druhý zůstane na druhý den. Tento způsob je daný hygienickými směrnicemi.
Děkujeme za pochopení.

Dokumenty ke stažení

Přihláška ke stravování
Vnitřní řád školní jídelny

Všechny dokumenty jsou uloženy ve formátu .pdf.
Pro správné zobrazení je třeba mít nainstalovaný příslušný program, např.: Adobe Acrobat Reader.
Loga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

ÚMČ Žebětín

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Ochrana oznamovatelů

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist