511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Zaměření 2. stupně ZŠ

Humanitní větev (posílená výuka AJ)

Na základě individuality každé třídy se prohlubují jazykové dovednosti žáků pomocí konverzací, rychlejšího tempa výuky, větší slovní zásoby a celkově intenzivnější výuky anglického jazyka.
Učební plán
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Český jazyk a literatura 5 4 4 5
Anglický jazyk 4 4 4 4
Německý jazyk 0 2 2 2
Matematika 5 4 4 4
Informatika 1 1 1 1
Dějepis 2 2 2 2
Občanská výchova 1 1 1 0
Fyzika 2 2 2 2
Chemie 0 0 2 2
Přírodopis 2 2 2 1
Zeměpis 2 2 2 2
Hudební výchova 1 1 1 0
Tvořivá výchova (VV+PV) 3 3 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Výchova ke zdraví 0 0 1 1
Součet za ročník 30 30 32 30

Informaticko-sportovní větev (posílená výuka TV a INF)

Tělesná výchova v 6. a 7. ročníku zvyšuje fyzickou zdatnost žáků, z této třídy obvykle bývají vybírani žáci na reprezentaci školy v tělovýchovných soutěžích (florbal, fotbal, šplh atd.)
Informatika v 8. a 9. ročníku je rozšířena o mediální výchovu a práci s audiovizuálními formáty a pomůckami (střih videa, klíčovací plátno, videokamery apod.).

Učební plán
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Český jazyk a literatura 5 4 4 5
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk 0 2 2 2
Matematika 5 4 4 4
Informatika 1 1 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Občanská výchova 1 1 1 0
Fyzika 2 2 2 2
Chemie 0 0 2 2
Přírodopis 2 2 2 1
Zeměpis 2 2 2 2
Hudební výchova 1 1 1 0
Tvořivá výchova (VV+PV) 3 3 2 2
Tělesná výchova 3 3 2 2
Výchova ke zdraví 0 0 1 1
Součet za ročník 30 30 32 30
Loga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

ÚMČ Žebětín

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Ochrana oznamovatelů

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist