511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Akce ve školním roce 2022/2023

Červen

5. a 7. 6. - Fotografování tříd
6. 6. - EVVO program: Lipka – Život v rybníce, 150 Kč, 6.A
12. 6. - EVVO program: ZOO Brno – Stopujeme zvířátka, 100 Kč, 1.A
13. 6. - EVVO program: ZOO Brno – Stopujeme zvířátka, 100 Kč, 1.B
14. 6. - EVVO program: ZOO Brno – Stopujeme zvířátka, 100 Kč, 1.C
14. 6. - EVVO program: Lipka – Lipka – Vodní svět (Otevřená zahrada Údolní), 120 Kč, 4.A
15. 6. - EVVO program: Lipka – Lipka – Vodní svět (Otevřená zahrada Údolní), 120 Kč, 4.B
15. 6. - EVVO program: ZOO Brno – Potvůrky malinké, 100 Kč, 2.A
16. 6. - EVVO program: ZOO Brno – Potvůrky malinké, 100 Kč, 2.B
19. 6. - EVVO program: ZOO Brno – Potvůrky malinké, 100 Kč, 2.C
20. 6. - EVVO program: Lipka – Život v rybníce, 150 Kč, 6.B
21. 6. - EVVO program: Lipka – Lipka – Vodní svět (Otevřená zahrada Údolní), 120 Kč, 4.C
27. a 28. 6. - Výlet 8.A
29. 6. - Koncert Marbo, 9:00 - 1. a 2. třída, 10:00 - 3. až 5. třída, 11:00 - 2. stupeň
30. 6. od 8:00 - Vydání vysvědčení
Školní družina
MDD – sportovní odpoledne
Měsíc myslivosti a ochrany přírody

Září

1. 9. - Zahájení školního roku
2. 9. - Preventivní program „Vzpoura proti úrazům“, 7. třídy
7. 9. od 8:00 - Fotografování prvňáčků
20. 9. - Návštěva knihovny Jiřího Mahena, 3.C
23. 9. - Návštěva knihovny Jiřího Mahena, 3.C
27. 9. - Návštěva knihovny Jiřího Mahena, 4.C
30. 9. - Brněnské planetárium, 7. ročník
30. 9. - Preventivní program „Vzpoura proti úrazům“, 8. třídy
Školní kolo výtvarné soutěže
Školní družina
Podzim v PP Horákův žleb
Výzdoba ŠD

Říjen

4. 10. - Dobrodružství dospívání, 5. třídy
5. 10. od 8:00 - Vánoční fotografování žáků - 1. část
6. 10. v 17:00 - Pasování prvňáčků, Katolický dům
10. 10. - EVVO program: Rezekvítek – Lesobádání – obora Kohoutovice, 85 Kč, 5.C
10. 10. - EVVO program: ZOO Brno – Čím se živí?, 100 Kč, 6.A
11. 10. - EVVO program: ZOO Brno – Čím se živí?, 100 Kč, 6.B
12. 10. - Přírodovědný klokan, 8. třídy
12. 10. - EVVO program: Rezekvítek – Lesobádání – obora Kohoutovice, 85 Kč, 5.B
12. 10. od 8:00 - Vánoční fotografování žáků - 2. část
14. 10. - Empík cyklista (Dopravní hřiště Riviera), 4.A + 4.B + 4.C
14. 10. - EVVO program: Rezekvítek – Lesobádání – obora Kohoutovice, 85 Kč, 5.A
17.-21. 10. - Mateso, 5. třídy
17.-21. 10. - Pythagoriáda, 6.-8. třídy
17. 10. - EVVO program: ZOO Brno – Poznáváme společně plazy a obojživelníky, 100 Kč, 7.A
17. 10. - EVVO program: Rezekvítek – Půda základ života, 85 Kč, 4.A
18. 10. - Závody SBOŠ v plavání, ZŠ Jasanova, výběr žáků 3. tříd
19. 10. - EVVO program: Rezekvítek – Půda základ života, 85 Kč, 4.B
20. 10. - EVVO program: Rezekvítek – Půda základ života, 85 Kč, 4.C
20. 10. - EVVO program: ZOO Brno – Poznáváme společně plazy a obojživelníky, 100 Kč, 7.B
25. 10. - PPP Sládkova – „Intervence“, 4.C
25. 10. - SBOŠ: závody v plavání, výběr žáků 5. tříd, ZŠ Jasanová
Srdíčkové dny
31. 10. - Halloween - projekt AJ, výuka dle rozvrhu
Školní družina
Výzdoba výstavy zahrádkářů

Listopad

1. 11. - EVVO program: Lipka – Příběhy ze starého stromu, 150 Kč, 3.A
3. 11. - AŠSK – florbal SH Sport Point, výběr žáků
4. 11. - Sport life, BVV, 7. B
5. 11. - Podzimní deskohraní, 8:30-12:00
6. 11. - Vítání občánků, vystoupení školního sboru
7. 11. - SBOŠ – florbal, výběr žáků 2. stupně
7. 11. - EVVO program: ZOO Brno – Naši savci, 100 Kč, 8.A
7. 11. - EVVO program: Lipka – Příběhy ze starého stromu, 150 Kč, 3.B
8. 11. - SBOŠ – florbal, výběr žáků 1. stupně
8. 11. - AŠSK – florbal SH Sport Point, výběr žáků
8. 11. - EVVO program: ZOO Brno – Naši savci, 100 Kč, 8.B
8. 11. - EVVO program: Lipka – Příběhy ze starého stromu, 150 Kč, 3.C
7.-18. 11. - Bobřík informatiky
16. 11. - Den nekuřáků
21. 11. - Školní kolo ve šplhu
24. 11. - Městské kolo ve šplhu
26. 11. - Rozsvícení vánočního stromu, školní sbor, ÚMČ
28. 11. - Návštěva místní knihovny Jiřího Mahena, 4.A
29. 11. - Návštěva místní knihovny Jiřího Mahena, 3.A, 4.C
29. 11. - Pěvecká soutěž pro 1. stupeň
Školní družina
1. 11. Halloweenské odpoledne
Svatomartinská tradice
Vánoční výzdoba

Prosinec

1. 12. - Turnaj ve florbalu, TJ Tatran Bohunice – výběr žáků 1. stupně
2. 12. - Mstský turnaj v deskových hrách, výběr žáků
3. 12. - Vánoční dílničky - akce pro veřejnost
5. 12. - Mikulášský den plný her
8. 12. - Technické muzeum, 5.A
9. 12. - Preventivní program "Ach, ty vztahy", 8.B
12. 12. - Návštěva místní knihovny Jiřího Mahena, 4.B
13. 12. - Návštěva místní knihovny Jiřího Mahena, 3.B, 3.C
15. 12. - Planeta Země – Magický Senegal, kino Scala v 10.00 hodin, 80Kč, 5.A, 5.B, 5.C, 8.A, 8.B
19. 12. - EVVO pohádka Kde spí motýli, 8.00 - 1. třídy, 10.00 - 2. třídy, zdarma, gymsál
20. 12. - Přednáška „Moje cesta na svět“, 4.C
20. 12. - Přednáška „Dospívání“, 5.C
20. 12. - Výstava betlémů, Letohrádek Mitrovských, 2.C
21. 12. - Cimbálový koncert
22. 12. - Vánoční besídky ve třídách
Školní družina
Mikulášské pečení (akce pro rodiče a děti)
Vánoční výzdoba MMB

Leden

3. 1. – Sportovní den
19. 1. – Přednáška "Zdravé zuby", 2. třídy
20. 1. – Přednáška "Zdravé zuby", 1. třídy
25. 1. - Planeta Země – Magický Senegal, kino Scala v 10.00 hodin, 80 Kč, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B
31. 1. - Vydání výpisu z vysvědčení
31. 1. - Kouzelnické představení, 9:00 - 1. a 2. třídy, 10:00 - 3. až 5. třídy
Školní družina
Zimní výzdoba ŠD
Pololetní oslava vysvědčení

Únor

19.-24. 2. - Lyžařský výcvik Klepáčov, 7. třídy
20. 2. - Návštěva útulku Interpespenzion, 8.B
23. 2. - Návštěva předškoláků z MŠ Žabka
25. 2. - 9:00–12:00 hod., turnaj ve stolním tenisu, akce pro veřejnost
28. 2. - Návštěva Vojenského výzkumného ústavu, 6.-8. VH, 8.B
28. 2. - Preventivní program "Ach, ty vztahy", 8.A
Školní kolo „English Jungle“
Školní kolo výtvarné soutěže
Školní družina
22. a 23. 2. - Karnevalové odpoledne

Březen

24. 3. - Empík cyklista (Dopravní hřiště Riviera), 4.A + 4.B + 4.C
27. 3. - EVVO program: ZOO Brno – Třídíme organismy, 100 Kč, 3.A
27. 3. - Městské kolo ve vybíjené, výběr žáků 1. stupně, ZŠ Pavlovská
28. 3. - Výchovný program „Dětská práva a povinnosti“ (4. C, 5. C)
28. 3. - Výchovný program „Kyberšikana“ (6. A, 6. B)
29. 3. - EVVO program: ZOO Brno – Třídíme organismy, 100 Kč, 3.C
30. 3. - EVVO program: ZOO Brno – Třídíme organismy, 100 Kč, 3.B
30. 3. - Den otevřených dveří (možnost navštívit výuku bude od 9:00 do 11:40 hod., možnost navštívit školní družinu bude od 14:00 do 16:30 hod.
31. 3. - Ekoden + Den vody
31. 3. - Mahenovo divadlo, 8. A
Literární soutěž pro 2. stupeň
Školní družina
Měsíc knihy - návštěva v knihovně
Den vody Helenčina studánka – turistická vycházka

Duben

1. 4. - Jarní dílničky - akce pro širokou veřejnost
4. 4. - Městské kolo English Jungle, ZŠ nám. Republiky, výběr žáků 1. stupně
4. 4. - McDonald's Cup, ZŠ Janouškova, výběr žáků 1. stupně
17. 4. - SBOŠ florbal, Tatran Bohunice, výběr žáků 2. stupně
18. 4. - SBOŠ florbal, Tatran Bohunice, výběr žáků 1. stupně
20. 4. - McDonald's Cup, ZŠ Jasanová, výběr žáků 4. a 5. tříd
24.-28. 4. - ŠvP Karlovice, 3. třídy
25. 4. - Den Země
26. 4. - EVVO program: ZOO Brno – Zvířata v ohrožení, 100 Kč, 5.B
26. 4. - Cambridgeské zkoušky
28. 4. - Empík cyklista (Dopravní hřiště Riviera), 4.A + 4.B + 4.C
Školní družina
Hledání velikonočních vajíček
Den Země – Ukliďme Česko (akce pro děti a rodiče)
Velikonoční výzdoba MMB
Lesní pedagogika
Měsíc bezpečnosti na silnicích
Velikonoce

Květen

1.-5. 5. - ŠvP Zubří, 2. C, 4. B
2. 5. - EVVO program: ZOO Brno – Zvířata v ohrožení, 100 Kč, 5.A
3. 5. - McDonald's Cup, ZŠ Janouškova, výběr žáků 1.-3. tříd
3. 5. - EVVO program: Rezekvítek – Jak fungují stromy?, 85 Kč, 7.A
4. 5. - EVVO program: Rezekvítek – Jak fungují stromy?, 85 Kč, 7.B
5. 5. - EVVO program: Rezekvítek – Děti pečují o přírodu, 85 Kč, 8.A
5. 5. - EVVO program: ZOO Brno – Zvířata v ohrožení, 100 Kč, 5.C
12. 5. - EVVO program: Rezekvítek – Děti pečují o přírodu, 85 Kč, 8.B
15.-19. 5. - ŠvP Pod Templákem, 4. A, 4. C
15.-19. 5. - ŠvP Vrchovina, 2. A, 2. B
15.-19. 5. - ŠvP Daňkovice, 5. A, 5. C
22. 5. - Exkurze na úřadu práce, 8.B
29. 5. - Exkurze na úřadu práce, 8.A
26. 5. - 4. 6. - ŠvP Igrane, výběr žáků
Recitační soutěž - školní kolo
Školní družina
Muzejní noc se ŠD (akce pro děti a rodiče)
Čarodějnický výlet do Dolních Kounic

Červen

1. 6. - Den dětí
2. 6. - Anglický projektový den

Archiv školních akcí

Akce školy 2021/2022
Akce školy 2020/2021
Akce školy 2019/2020
Akce školy 2018/2019
Akce školy 2017/2018
Akce školy 2016/2017
Akce školy 2015/2016

Loga školy

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

TOPlist